محلول های کلوئیدی (سل کلوئیدی)

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با اندازه 6 تا 10 نانومتر، در فاز آمورف  و در محیط اسیدی است. محلول 5 درصد وزنی است. از آن می توان برای لایه نشانی TiO2یا به عنوان پیش ماده جهت ساخت نانوذرات کریستالی استفاده کرد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-10TAC-100ML

    100 میلی لیتر

    109,000 تومان

    SOL-10TAC-500ML

    500 میلی لیتر

    316,100 تومان

    SOL-10TAC-1L

    1 لیتر

    512,300 تومان

    SOL-10TAC-5L

    5 لیتر

    1,853,000 تومان

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فاز آمورف و اندازه کوچک تر از 10 نانومتر است. محلول یک درصد وزنی، pH آن خنثی است و هدایت یونی محلول حدود 200μS/cm است. در فرآیند ساخت این محلول هیچ گونه پایدار کننده ای اضافه نشده است بنابراین پس از پوشش دهی لایه ای بدون ناخالصی کربنی ایجاد می کند. پایداری محلول حداقل شش ماه است. این محلول کلوئیدی برای ایجاد پوشش های خودتمیزشونده بر روی شیشه و سرامیک و هم چنین به عنوان زیر پوشش جهت پوشش بر روی سطوح پلیمری است.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-10TA-5L

    5 لیتر

    1,765,800 تومان

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فاز کریستالی آناتاز است. ذرات دوکی شکل هستند و اندازه آن ها حدودا 30nm است. محلول یک درصد وزنی، pH آن خنثی است و هدایت یونی محلول حدود 200μS/cm است. در فرآیند ساخت این محلول هیچ گونه پایدار کننده ای اضافه نشده است، بنابراین پس از پوشش دهی لایه ای بدون ناخالصی کربنی ایجاد می کند. پایداری محلول حداقل شش ماه است. این محلول کلوئیدی برای لایه نشانی پوشش های خودتمیزشونده بر روی سطوح مختلف مناسب است و هم چنین می توان از آن در لایه نشانی به روش الکتروفورتیک استفاده کرد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-30TC-5L

    5 لیتر

    2,180,000 تومان

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با اندازه حدود 20 نانومتر پخش شده در اتانول (با درصد کمی آب) است. در کاربرد هایی که نیاز به محلول اتانولی است، مانند برخی روش های لایه نشانی، مورد استفاده است.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-20TEt-100ML

    100 میلی لیتر

    109,000 تومان

    SOL-20TEt-500ML

    500 میلی لیتر

    316,100 تومان

    SOL-20TEt-1L

    1 لیتر

    512,300 تومان