خمیر های لایه نشانی

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • با استفاده از این خمیر لایه ای یکنواخت ایجاد می شود که پس از حرارت دهی لایه ای شفاف از پلاتین با اثر الکتروکاتالیستی بالا حاصل می شود. خمیر پلاتین برای ساخت سلول خورشیدی با مساحت زیاد و هم چنین برای استفاده به همراه آند فلزی نیز پیشنهاد می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-PT-1G

    1 گرم

    65,400 تومان

    PST-PT-5G

    5 گرم

    174,400 تومان

    PST-PT-10G

    10 گرم

    316,100 تومان

    PST-PT-20G

    20 گرم

    572,250 تومان

   • این خمیر جهت ساخت لایه ای از TiO2 با قابلیت بازتاب پخشی نور استفاده می شود. خمیر، حاوی ذرات چند صد نانومتری TiO2 روتایل با روکشی از SiO2 است. این نوع لایه پراکننده کننده دارای قدرت بازتاب بسیار خوب است و از سوی دیگر باعث افت خواص الکتریکی سلول نمی شود. به دلیل عایق بودن، این خمیر می تواند برای ساخت لایه های جداکننده در سلول های مونولیت استفاده شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-400RS-1G

    1 گرم

    207,100 تومان

    PST-400RS-5G

    5 گرم

    730,300 تومان

    PST-400RS-10G

    10 گرم

    1,188,100 تومان

    PST-400RS-20G

    20 گرم

    2,256,300 تومان

   • این خمیر برای تهیه لایه شفاف TiO2 با بلورينگي بالا و قدرت جذب رنگ زیاد به کار می رود. این لایه شامل نانوذرات TiO2 در فاز کریستالی آناتاز با اندازه ی 25-20 نانومتر است که سطح بسیار زیادی برای جذب رنگدانه فراهم می کند. لایه ایجاد شده توسط روش دکتر بلید یا پرینت پس از عملیات حرارتی کاملا شفاف بوده و اجازه ی عبور نور را می دهد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-20T-1G

    1 گرم

    101,370 تومان

    PST-20T-5G

    5 گرم

    365,150 تومان

    PST-20T-10G

    10 گرم

    601,680 تومان

    PST-20T-20G

    20 گرم

    1,173,930 تومان