جوهر ها و جوهر های هادی

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • تترا کلروائوریک اسید با خلوص %99.5<، مناسب برای سنتز نانوذرات طلا می باشد.
    غلظت 100mg/mL می باشد (10%).


    کد

    مقدار

    قیمت

    PRE-HAUCL-10ML

    10 میلی لیتر

    1,090,000 تومان

   • INK-50AU
    Quick View

    جوهرطلا از دیسپرس کردن ذرات طلا ی عامل دار شده با اندازه های میانگین کمتر از 50 نانومتر درحلال تولوئن به دست می آید. ذرات به خوبی در حلال پایدار هستند. این جوهر مناسب پرینت خطوط هادی طلا است و جوهر حاصل پس از لایه نشانی و دما دهی می تواند هدایت خوبی ایجاد کند.
     

    کد

    مقدار

    قیمت

    INK-50AU-1ML

    1 گرم

    2,071,000 تومان

    افزودن به سبد

   • Placeholder
    Quick View

    جوهر نانوذرات CuInGaS2 با توزیع سایز بسیار خوب، مناسب برای لایه نشانی به روش های لایه نشانی چرخشی و قطره گذاری است. این جوهر تحت شرایط نگهداری مناسب بسیار پایدار می باشد و در کاربردهای ساخت سلول خورشیدی لایه نازک مورد استفاده قرار می گیرد.


    فایل pdf مشخصات را از این لینک دریافت نمایید.


     

    کد

    مقدار

    قیمت

    INK-25CIGS-10ML

    10 میلی لیتر

    545,000 تومان

    افزودن به سبد

   • Placeholder
    Quick View

    جوهر نانوذرات CuInS2 ا با توزیع سایز بسیار خوب، مناسب برای لایه نشانی به روش های لایه نشانی چرخشی و قطره گذاری است. این جوهر تحت شرایط نگهداری مناسب بسیار پایدار می باشد و در کاربردهای ساخت سلول خورشیدی لایه نازک مورد استفاده قرار می گیرد.

    فایل pdf مشخصات را از این لینک دریافت نمایید.


     

    کد

    مقدار

    قیمت

    INK-20CIS-10ML

    10 میلی لیتر

    545,000 تومان

    افزودن به سبد

   • INK-10GRD
    Quick View

     

    کد

    مقدار

    قیمت

    INK-50GO-20ML

    20 میلی لیتر (1 mg/mL)

    763,000 تومان

    افزودن به سبد