پلیمر ها و مواد آلی رسانای حفره

18

  شکل نمایش: Grid List

  • پلی تری آریل آمین(PTAA) : این ترکیب بعنوان الکترولیت جامد و انتقال دهنده حفره (HTM) در سلول های خورشیدی بخصوص سلول های پروسکایتی بکار می رود این ترکیب قابلیت انحلال در حلال های آلی از جمله کلروبنزن و تولوئن را دارا می باشد.

   کد

   مقدار

   قیمت

   HTM-PTAA-250MG

   250 میلی گرم 

   2,071,000 تومان

   HTM-PTAA-500MG

   500 میلی گرم

   3,815,000 تومان

   HTM-PTAA-1G

   1 گرم

   6,758,000 تومان