الکترولیت سلول های خورشیدی رنگدانه ای

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • الکترولیت با کارایی بالا شامل جفت اکسایش / کاهش I3-/I-  در حلال استونیتریل/والرونیتریل می باشد. استفاده از این الکترولیت در سلول خورشیدی، به دلیل تأمین کارایی بالاتر امکان تابش نور از سمت کاتد را میسر ساخته و برای استفاده در سلول های خورشیدی با آندهای فلزی مناسب است.

    کد

    مقدار

    قیمت

    ELT-AV-I-1ML

    1 میلی لیتر

    141,700 تومان

    ELT-AV-I-5ML

    5 میلی لیتر

    545,000 تومان

    ELT-AV-I-10ML

    10 میلی لیتر

    893,800 تومان

   • الکترولیت با فشار بخار کمتر شامل جفت اکسایش / کاهش I3-/I- در حلال متوکسی پروپینیتریل می باشد که کمتر از الکترولیت پایه استونیتریل فرار است، و سلول های خورشیدی پایدارتری ایجاد می کند.

    کد

    مقدار

    قیمت

    ELT-MPN-I-1ML

    1 میلی لیتر

    141,700 تومان

    ELT-MPN-I-5ML

    5 میلی لیتر

    545,000 تومان

    ELT-MPN-I-10ML

    10 میلی لیتر

    893,800 تومان

   • الکترولیت استاندارد شامل جفت اکسایش / کاهش  و حلال I3-/I-  آن استونیتریل است. سلول خورشیدی بر پایه ی این الکترولیت نسبت به سایر الکترولیت ها جریان بیشتری را دارا می باشد، اما استونیتریل فرار است و در نتیجه باید از آب بندی مناسبی در ساخت سلول استفاده شود.


    کد

    مقدار

    قیمت

    ELT-ACN-I-1ML

    1 میلی لیتر

    109,000 تومان

    ELT-ACN-I-5ML

    5 میلی لیتر

    381,500 تومان

    ELT-ACN-I-10ML

    10 میلی لیتر

    632,200 تومان