رنگدانه

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • رنگدانه N719 متداول ترین رنگدانه مورد استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای است. پودر این رنگدانه می تواند در حلال مورد نظر حل شده و به کار برده شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    DYE-N719P-100MG

    100 میلی گرم

    664,900 تومان

    DYE-N719P-200MG

    200 میلی گرم

    1,177,200 تومان

    DYE-N719P-500MG

    500 میلی گرم

    2,545,150 تومان

    DYE-N719P-1G

    1 گرم

    4,512,600 تومان

   • این محلول حاوی رنگدانه تجاری N719 است. این رنگدانه آلی بر پایه فلز روتنیوم، معمول ترین رنگدانه مورد استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای است. محلول استاندارد با غلظت 0.4mM در حلال اتانول خالص ساخته می شود. امکان آماده سازی در غلظت های دیگر نیز وجود دارد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    DYE-N719S-10ML

    10 میلی لیتر

    119,000 تومان

    DYE-N719S-50ML

    50 میلی لیتر

    485,050 تومان