مواد

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   صفحه 1 از 2

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با اندازه 6 تا 10 نانومتر، در فاز آمورف  و در محیط اسیدی است. محلول 5 درصد وزنی است. از آن می توان برای لایه نشانی TiO2یا به عنوان پیش ماده جهت ساخت نانوذرات کریستالی استفاده کرد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-10TAC-100ML

    100 میلی لیتر

    87,200 تومان

    SOL-10TAC-500ML

    500 میلی لیتر

    245,250 تومان

    SOL-10TAC-1L

    1 لیتر

    403,300 تومان

    SOL-10TAC-5L

    5 لیتر

    1,406,100 تومان

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فاز آمورف و اندازه کوچک تر از 10 نانومتر است. محلول یک درصد وزنی، pH آن خنثی است و هدایت یونی محلول حدود 200μS/cm است. در فرآیند ساخت این محلول هیچ گونه پایدار کننده ای اضافه نشده است بنابراین پس از پوشش دهی لایه ای بدون ناخالصی کربنی ایجاد می کند. پایداری محلول حداقل شش ماه است. این محلول کلوئیدی برای ایجاد پوشش های خودتمیزشونده بر روی شیشه و سرامیک و هم چنین به عنوان زیر پوشش جهت پوشش بر روی سطوح پلیمری است.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-10TA-100ML

    100 میلی لیتر

    87,200 تومان

    SOL-10TA-500ML

    500 میلی لیتر

    245,250 تومان

    SOL-10T A-1L

    1 لیتر

    403,300 تومان

    SOL-10TA-5L

    1 لیتر

    1,406,100 تومان

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فاز کریستالی آناتاز است. ذرات دوکی شکل هستند و اندازه آن ها حدودا 30nm است. محلول یک درصد وزنی، pH آن خنثی است و هدایت یونی محلول حدود 200μS/cm است. در فرآیند ساخت این محلول هیچ گونه پایدار کننده ای اضافه نشده است، بنابراین پس از پوشش دهی لایه ای بدون ناخالصی کربنی ایجاد می کند. پایداری محلول حداقل شش ماه است. این محلول کلوئیدی برای لایه نشانی پوشش های خودتمیزشونده بر روی سطوح مختلف مناسب است و هم چنین می توان از آن در لایه نشانی به روش الکتروفورتیک استفاده کرد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-30TC-100ML

    100 میلی لیتر

    103,550 تومان

    SOL-30TC-500ML

    500 میلی لیتر

    305,200 تومان

    SOL-30TC-1L

    1 لیتر

    485,050 تومان

    SOL-30TC-5L

    1 لیتر

    1,744,000 تومان

   • این محلول کلوئیدی (سل) حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با اندازه حدود 20 نانومتر پخش شده در اتانول (با درصد کمی آب) است. در کاربرد هایی که نیاز به محلول اتانولی است، مانند برخی روش های لایه نشانی، مورد استفاده است.

    کد

    مقدار

    قیمت

    SOL-20TEt-100ML

    100 میلی لیتر

    87,200 تومان

    SOL-20TEt-500ML

    500 میلی لیتر

    245,250 تومان

    SOL-20TEt-1L

    1 لیتر

    403,300 تومان

   • رنگدانه N719 متداول ترین رنگدانه مورد استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای است. پودر این رنگدانه می تواند در حلال مورد نظر حل شده و به کار برده شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    DYE-N719P-100MG

    100 میلی گرم

    664,900 تومان

    DYE-N719P-200MG

    200 میلی گرم

    1,177,200 تومان

    DYE-N719P-500MG

    500 میلی گرم

    2,545,150 تومان

    DYE-N719P-1G

    1 گرم

    4,512,600 تومان

   • این محلول حاوی رنگدانه تجاری N719 است. این رنگدانه آلی بر پایه فلز روتنیوم، معمول ترین رنگدانه مورد استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای است. محلول استاندارد با غلظت 0.4mM در حلال اتانول خالص ساخته می شود. امکان آماده سازی در غلظت های دیگر نیز وجود دارد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    DYE-N719S-10ML

    10 میلی لیتر

    119,000 تومان

    DYE-N719S-50ML

    50 میلی لیتر

    485,050 تومان

   • شیشه رسانای FTO یکی از متداول ترین شیشه های رسانا در حوزه سلول های خورشیدی است. این نوع شیشه از نظر مکانیکی مقاوم است و رسانندگی آن بر اثر عملیات حرارتی تغییر زیادی نمی کند.

    مقاومت: 15 اهم بر مربع
    ضخامت شیشه: 3/3 میلی متر

    کد

    ابعاد

    تعداد

    قیمت

    TCO-FTO-10CM

    10×10سانتی متر مربع

    1

    87,200 تومان

    TCO-FTO-30CM

    30×30سانتی متر مربع

    1

    ناموجود

   • الکترولیت با کارایی بالا شامل جفت اکسایش / کاهش I3-/I-  در حلال استونیتریل/والرونیتریل می باشد. استفاده از این الکترولیت در سلول خورشیدی، به دلیل تأمین کارایی بالاتر امکان تابش نور از سمت کاتد را میسر ساخته و برای استفاده در سلول های خورشیدی با آندهای فلزی مناسب است.

    کد

    مقدار

    قیمت

    ELT-AV-I-1ML

    1 میلی لیتر

    114,450 تومان

    ELT-AV-I-5ML

    5 میلی لیتر

    436,000 تومان

    ELT-AV-I-10ML

    10 میلی لیتر

    708,500 تومان

   • پلی تری آریل آمین(PTAA) : این ترکیب بعنوان الکترولیت جامد و انتقال دهنده حفره (HTM) در سلول های خورشیدی بخصوص سلول های پروسکایتی بکار می رود این ترکیب قابلیت انحلال در حلال های آلی از جمله کلروبنزن و تولوئن را دارا می باشد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    HTM-PTAA-250MG

    250 میلی گرم 

    1,635,000 تومان

    HTM-PTAA-500MG

    500 میلی گرم

    3,008,400 تومان

    HTM-PTAA-1G

    1 گرم

    5,341,000 تومان

   • شیشه رسانای ITO عمدتا در ساخت LED و برخی انواع سلول های خورشیدی نظیر سلول های آلی استفاده می شود و عملا پر مصرف ترین نوع شیشه رسانا در بازار است. ITO نسبت به FTO از پایداری شیمیایی و حرارتی کمتری برخوردار است.

    خصوصیات

    مقاومت

    10-8 اهم بر مربع

    ضخامت شیشه

    1.1 میلی متر

    حساسیت به دما

    تا 200 درجه سلسیوس مقاومت تغییر زیادی نمی کند. بیش از 200 درجه مقاومت زیاد می شود.

     

    کد

    ابعاد

    تعداد

    قیمت

    TCO-ITO-10CM-1

    10×10سانتی متر مربع

    1

    436,000 تومان

    TCO-ITO-10CM-10

    10×10سانتی متر مربع

    10

    3,815,000 تومان

   • سرب برمید PbBr2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBBR2-5G

    5 گرم

      245,250 تومان

    PER-PBBR2-10G

    10 گرم

     403,300تومان

    PER-PBBR2-20G

    20 گرم

      746,650تومان

   • سرب یدید PbI2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.
    خلوص 99.99%

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBI2-5G

    5 گرم

      245,250 تومان

    PER-PBI2-10G

    10 گرم

     403,300تومان

    PER-PBI2-20G

    20 گرم

      752,100تومان

   • الکترولیت با فشار بخار کمتر شامل جفت اکسایش / کاهش I3-/I- در حلال متوکسی پروپینیتریل می باشد که کمتر از الکترولیت پایه استونیتریل فرار است، و سلول های خورشیدی پایدارتری ایجاد می کند.

    کد

    مقدار

    قیمت

    ELT-MPN-I-1ML

    1 میلی لیتر

    114,450 تومان

    ELT-MPN-I-5ML

    5 میلی لیتر

    436,000 تومان

    ELT-MPN-I-10ML

    10 میلی لیتر

    708,500 تومان

   • متیل آمونیوم یدید CH3NH3I بعنوان قسمت آلی ترکیبات پروسکایتی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند همراه با ترکیب سرب یدید در حلال دی متیل فرمامید بصورت همزمان حل شود یا بصورت مجزا در حلال ایزوپروپانول حل شود و سپس با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود. خلوص 99.99%

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-MAI-5G

    گرم

      ناموجود

    PER-MAI-10G

    10 گرم

    ناموجود

    PER-MAI-20G

    20 گرم

    ناموجود

   • ELD-PT
    Quick View

    الکترود پلاتین شامل نانوذرات پلاتین بر روی FTO که به عنوان کاتد سلول های خورشیدی رنگدانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. توجه کنید که جهت فعال سازی لازم است پیش از استفاده، به مدت 15 دقیقه لایه ی پلاتین در دمای 460 درجه سانتی گراد حرارت داده شود.
    *هزینه اعلام شده بدون خدمات Etching می باشد.

    کد

    تعداد

    قیمت

    ELD-PT-1

    1 نمونه

    15,260 تومان

    افزودن به سبد

   • با استفاده از این خمیر لایه ای یکنواخت ایجاد می شود که پس از حرارت دهی لایه ای شفاف از پلاتین با اثر الکتروکاتالیستی بالا حاصل می شود. خمیر پلاتین برای ساخت سلول خورشیدی با مساحت زیاد و هم چنین برای استفاده به همراه آند فلزی نیز پیشنهاد می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-PT-1G

    1 گرم

    65,400 تومان

    PST-PT-5G

    5 گرم

    174,400 تومان

    PST-PT-10G

    10 گرم

    316,100 تومان

    PST-PT-20G

    20 گرم

    572,250 تومان

   • این خمیر جهت ساخت لایه ای از TiO2 با قابلیت بازتاب پخشی نور استفاده می شود. خمیر، حاوی ذرات چند صد نانومتری TiO2 روتایل با روکشی از SiO2 است. این نوع لایه پراکننده کننده دارای قدرت بازتاب بسیار خوب است و از سوی دیگر باعث افت خواص الکتریکی سلول نمی شود. به دلیل عایق بودن، این خمیر می تواند برای ساخت لایه های جداکننده در سلول های مونولیت استفاده شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-400RS-1G

    1 گرم

    207,100 تومان

    PST-400RS-5G

    5 گرم

    730,300 تومان

    PST-400RS-10G

    10 گرم

    1,188,100 تومان

    PST-400RS-20G

    20 گرم

    2,256,300 تومان

   • الکترولیت استاندارد شامل جفت اکسایش / کاهش  و حلال I3-/I-  آن استونیتریل است. سلول خورشیدی بر پایه ی این الکترولیت نسبت به سایر الکترولیت ها جریان بیشتری را دارا می باشد، اما استونیتریل فرار است و در نتیجه باید از آب بندی مناسبی در ساخت سلول استفاده شود.


    کد

    مقدار

    قیمت

    ELT-ACN-I-1ML

    1 میلی لیتر

    87,200 تومان

    ELT-ACN-I-5ML

    5 میلی لیتر

    305,200 تومان

    ELT-ACN-I-10ML

    10 میلی لیتر

    501,400 تومان

   صفحه 1 از 2