ساختار شریف سولار یک ساختار منعطف، مبتنی بر Business Unit هاست. در نتیجه می تواند به سرعت رشد کند و همکارانی در بیرون گروه فعلی پیدا کند. بنابراین، پژوهشگرانی که محصول خاصی (مواد یا تجهیزات) را با کیفیت مناسب (به تشخیص تیم فنی شریف سولار) و روش ساخت تکرارپذیر و عملی ساخته اند که مورد نیاز جامعه سلول خورشیدی است می توانند به جمع همکاران شریف سولار بپیوندند و از این طریق محصول خود را به بازار عرضه کنند.

برای اطلاع از زمان و روش ارائه محصول به منظور بررسی توسط تیم فنی، و شرایط همکاری، می توانید از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید.