آدرس:

شرکت توسعه فناوری شریف سولار
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (بعد از مسجد دانشگاه شریف)، پلاک ۲۹، واحد ۱۰
کد پستی: ۱۴۵۸۸۸۳۵۰۴

تلفن: ۴۷۶۲۵۷۶۱-۰۲۱، ۶۶۰۹۸۴۷۷-۰۲۱، فکس: ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۹۹، ایمیل: info(a)sharifsolar.ir
Contacts