آخرین رکوردهای تایید شده بازده سلول های خورشیدی

آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر (National renewable energy laboratory, NREL) ، موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی (Natinal institute for standard and technology, NIST) و موسسه تحقیقات پیشرفته Fraunhofer، از جمله آزمایشگاه های تحقیقاتی و استاندارد در آمریکا و اروپا هستند که علاوه بر هدایت تحقیقات بر روی تکنولوژی های فوتوولتائیک در سطح جهانی، آزمون های شناخته شده گواهی ISO را انجام می دهند و استانداردهای مختلفی را نیز اعطاء می کنند.

NREL در نموداری رکورد بالاترین بازده های سلول های خورشیدی را ثبت می کند. این نمودار رکوردهای جهانی بازده برای همه ی انواع سلول های خورشیدی را از سال ۱۹۷۶ نمایش می دهد.

این نمودار را می توان به چهار بخش تقسیم کرد که پیشرفت در بازده را برای چهار نوع از تکنولوژیهای فوتوولتائیک نشان می دهد.

– سلول های Multijunction: سلول هایی که نسل اول سلول های خورشیدی نامیده می شوند و در کاربردهای فضایی و Concentrated PV استفاده شده اند. فناوری آنها بر پایه Wafer است (معمولا  GaAs wafers)، از ترکیبات نیم رسانای III-V استفاده می شود که با روش های پیشرفته ای مثل MOCVD لایه نشانی می شوند. بالاترین بازده ثبت شده برای این سلول ها %۴۶ می باشد.

– سلول های سیلیکونی کریستالی: اغلب پنل های خورشیدی متداول امروزی از این نوع هستند که این نوع نیز بر پایه Wafer است و نسل اول نامیده می شود. بالاترین بازده ثبت شده برای این سلول ها %۲۷/۶ می باشد.

– فناوری های لایه نازک: که سلول های خورشیدی نسل دوم نامیده می شوند. سلولهای خورشیدی CIGS با بالاترین بازده ثبت شده %۲۲/۳ و CdTe با بازده %۲۲/۱، در این دسته قرار می گیرند.

– سلول های خورشیدی نوظهور که اغلب نسل سوم نامیده می شوند و شامل سلول های خورشیدی رنگدانه ای با بالاترین بازده %۱۱/۹، سلول های آلی با بازده %۱۱/۵، سلولهای معدنی (CZTSSe) با بازده %۱۲/۶ می باشد. جدیدترین رکورد وارد شده در این نمودار برای سلول های خورشیدی پروسکایتی %۲۲/۱ است که متعلق به گروه تحقیقاتی کره ای (KRICT/UNIST) می باشد (سلول های ساخته شده پایداری کمی دارند).

نقاط روی نمودار رکورد هایی هستند که به صورت بین المللی توسط آزمایشگاه های معتبر، تایید شده اند.

guid4