CUDR
Share this:

برش شیشه زیر لایه.

Availability: in stock SKU:
برش زیرلایه برای استفاده به عنوان الکترود در اندازه دلخواه انجام می شود.

هزینه برش شیشه:
برش شیشه 10x10 cm2 به ابعاد سلول آزمایشگاهی 31,392 تومان
*برش با پهنای کمتر از 1.2 میلی متر امکانپذیز نمی باشد.
پس از ثبت درخواست، زمان انجام خدمات در حداکثر تا ۱ روز کاری بعد، با شما هماهنگ خواهد شد. پس از انجام خدمات، هزینه ها به همراه لینک پرداخت برای شما ارسال خواهد شد.


تعداد:
شناسه محصول: GCU-10CM. دسته: , .