پیش ماده های پروسکایت

18

  شکل نمایش: Grid List

  • سرب یدید PbI2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.
   خلوص 99.99%

   کد

   مقدار

   قیمت

   PER-PBI2-5G

   5 گرم

     209,280 تومان

   PER-PBI2-10G

   10 گرم

    346,620تومان

   PER-PBI2-20G

   20 گرم

     647,460تومان