پیش ماده های پروسکایت

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • سرب برمید PbBr2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBBR2-5G

    5 گرم

      209,280 تومان

    PER-PBBR2-10G

    10 گرم

      346,620تومان

    PER-PBBR2-20G

    20 گرم

      647,460تومان

   • سرب یدید PbI2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

    خلوص 99.99%

    کد

    مقدار

    قیمت

    PER-PBI2-5G

    5 گرم

      209,280 تومان

    PER-PBI2-10G

    10 گرم

     346,620تومان

    PER-PBI2-20G

    20 گرم

      647,460تومان