پیش ماده های پروسکایت

18

  شکل نمایش: Grid List

  • سرب برمید PbBr2 به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی است که قابلیت انحلال در حلال های دی متیل فرمامید و گاما بوتیرو لاکتون را داراست و با استفاده از روش اسپین کوت لایه نشانی می شود.

   کد

   مقدار

   قیمت

   PER-PBBR2-5G

   5 گرم

     209,280 تومان

   PER-PBBR2-10G

   10 گرم

     346,620تومان

   PER-PBBR2-20G

   20 گرم

     647,460تومان