خمیر های لایه نشانی

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • این خمیر جهت ساخت لایه ای از TiO2 با قابلیت بازتاب پخشی نور استفاده می شود. خمیر، حاوی ذرات چند صد نانومتری TiO2 روتایل با روکشی از SiO2 است. این نوع لایه پراکننده کننده دارای قدرت بازتاب بسیار خوب است و از سوی دیگر باعث افت خواص الکتریکی سلول نمی شود. به دلیل عایق بودن، این خمیر می تواند برای ساخت لایه های جداکننده در سلول های مونولیت استفاده شود.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-400RS-1G

    1 گرم

    176,580 تومان

    PST-400RS-5G

    5 گرم

    634,380 تومان

    PST-400RS-10G

    10 گرم

    1,033,320 تومان

    PST-400RS-20G

    20 گرم

    1,962,000 تومان

   • این خمیر برای تهیه لایه شفاف TiO2 با بلورينگي بالا و قدرت جذب رنگ زیاد به کار می رود. این لایه شامل نانوذرات TiO2 در فاز کریستالی آناتاز با اندازه ی 25-20 نانومتر است که سطح بسیار زیادی برای جذب رنگدانه فراهم می کند. لایه ایجاد شده توسط روش دکتر بلید یا پرینت پس از عملیات حرارتی کاملا شفاف بوده و اجازه ی عبور نور را می دهد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    PST-20T-1G

    1 گرم

    87,636 تومان

    PST-20T-5G

    5 گرم

    316,536 تومان

    PST-20T-10G

    10 گرم

    523,200 تومان

    PST-20T-20G

    20 گرم

    1,020,240 تومان