پلیمر ها و مواد آلی رسانای حفره

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   • پلی تری آریل آمین(PTAA) : این ترکیب بعنوان الکترولیت جامد و انتقال دهنده حفره (HTM) در سلول های خورشیدی بخصوص سلول های پروسکایتی بکار می رود این ترکیب قابلیت انحلال در حلال های آلی از جمله کلروبنزن و تولوئن را دارا می باشد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    HTM-PTAA-250MG

    250 میلی گرم 

    1,177,200 تومان

    HTM-PTAA-500MG

    500 میلی گرم

    2,180,000 تومان

    HTM-PTAA-1G

    1 گرم

    3,815,000 تومان

   • Spiro-OMeTAD یکی از پرکاربردترین ترکیبات بعنوان الکترولیت جامد و انتقال دهنده حفره (HTM) درسلول های خورشیدی در سال های اخیر بشمار می رود. به منظور افزایش تحرک پذیری حفره ها می توان از ترکیبات افزودنی همچون نمکی از لیتیوم (LiTFSI) و ترت بوتیل پیریدین به همراه این ترکیب استفاده کرد.

    کد

    مقدار

    قیمت

    HTM-SO-500MG

    500 میلی گرم

    1,046,400 تومان

    HTM-SO-1G

    1 گرم

    1,754,900 تومان