خدمات

پیش فرض
  18

   شکل نمایش: Grid List

   صفحه 2 از 2

   • شریف سولار جهت انتقال تجربه و فناوری ساخت سلول خورشیدی کارگاه هایی را به صورت نیمه خصوصی و عملی برگزار می کند. در این کارگاه ها متقاضیان در طول یک روز به صورت عملی با مراحل ساخت سلول خورشیدی آشنا می شوند. جهت تشکیل کارگاه رسیدن تعداد به حد نصاب مشخص ضروری است.

    هزینه کارگاه ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای 196,200 تومان
    هزینه کارگاه ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی 272,500 تومان

   صفحه 2 از 2