آدرس:

شرکت توسعه فناوری شریف سولار
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی، پلاک ۲۹، واحد ۱۰
کد پستی: ۱۴۵۸۸۸۳۵۰۵

تلفن: ۴۷۶۲۵۷۶۱-۰۲۱، ۵۴۴۰۶۰۹۹-۰۲۱، فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۸۲۱۴، ایمیل: info@sharifsolar.ir

Int. No.